You are currently viewing Säg det med ett leende
Källa: JMG, Göteborgs universitet

Säg det med ett leende

I valtider är politiker extra intresserade av att framstå i en mer positiv dager än sina kon­kurrenter för att på så sätt gagna både sig själva och partiet. Det kan låta sig göras genom att uppträda trovärdigt, och genom att på ett tillsynes korrekt och tydligt sätt fram­häva partiets visioner. För att lyckas krävs goda kunskaper om politisk kommunikation, där retorik – läran om talekonsten – är en viktig del. Genom att förbereda sig väl är det möjligt att flytta fokus från politiska sakfrågor till dekorativa formuleringar och samtidigt framhäva egna framgångar samt andras misslyckanden.

Detta blev tydligt i gårdagens duell i SVT mellan statsminister Magdalena Andersson (S) och partiledaren Ulf Kristersson (M).

Vem är journalist? Oklart läge.

Vad journalister väljer att rapportera om justeras över tid och det har skett en stor förändring i journalistiken under 1900-talet menar många forskare och debattörer. De traditionella journalistiska idealen vad gäller att granska och kritisera makten är fortfarande viktiga, men inte längre lika centrala. 

Tidigare refererade journalister ur ett underordnat perspektiv från politiska sammankomster och överläggningar. Sedermera har utvecklingen gått i en riktning där politiker och makthavare har reducerats till att vara en part bland alla andra. Idag ställer sig många journalister över politiker, makthavare och andra grupper i samhället, samtidigt som det också i allt större utsträckning är journalisterna som agerar experter inom olika områden. Det gäller såklart även influencers (kallar sig ibland för journalister….oj…..🧒).

Journalister och influencers gör i allt större grad egna verklighetsbeskrivningar och värderingar baserade endast på sin egen (in)kompetens. Beskrivningar av komplicerade sammanhang får stå tillbaka för mer triviala frågor, vilket i synnerhet blir tydligt inom kvällspress. Journalistiken har blivit en samhällsinstitution med en mycket omfattande beskrivningsmakt. Det gäller såklart även influencers (kallar sig ibland för journalister….que…..🤓).

Le och bli min kompis så löser sig resten, or?

Det finns inte riktigt tid för mer genomarbetade artiklar som bygger på ett väl genomfört researcharbete och kontroll av källor. Speciellt yngre journalistiska förmågor drivs säkert av att söka sanningen och kritisera den rådande makten, men även till stor del av att synas och göra sig ett namn och personligt varumärke. Det gäller såklart även influencers (kallar sig ibland för journalister….ehh…..😜).

Satir har alltid funnits inom politiken. Idag är det också mycket stort fokus på personen och det kamratliga. Att bli ”gillad”. Ulf Kristersson jobbade stenhårt i gårdagens debatt med kroppsspråket och leendet. Det är smart, det fungerar. Magdalena Andersson uppträdde mer kompakt, men även hon log. De är rätt snygga tillsammans. Men, det är problematiskt när stora viktiga samhällsfrågor ramlar ned i flaskhals av twitterflöden – retuscherade bilder och klämchecka kommentarer.

Så, var på din vakt, man vet aldrig vad som lurar i vassen. Vi såg hur Karolinska Institutet trillade rakt ned i fällan med den världskända ”stjärnkirurgen”, sol och våraren Paolo Macchiarini och hans ”banbrytade” forskning. Banbrytande var den nog….

Det är ju inte för inte som kriminella rakar och klipper sig samt tar på sig kostymen när det är dags för rättegång.

Allt lagras i vårt undermedvetna (länk).

Kör hårt – ta det lugnt
Micke 💛