You are currently viewing Därför har alla resultat ett pris

Därför har alla resultat ett pris

  • Inläggskategori:Försäljning

Under året har jag utmanat begreppen ”försäljning” och ”resultat”. Vi börjar med resultat, vad är det? Å ena sidan är det ett samlingsbegrepp för ekonomisk vinst och förlust. Fokus på nyckelkunder, säljplaner, best practise, content marketing, seo, säljcoaching, digitalisering, adwords och mycket mer. Vi drar in stora ordervärden och vips så får vi ett (fantastiskt) resultat. Eller? Vad innebär då det köldskadade och vulgära ordet #försäljning: att vara säljare. Hjälp…panik….! Uttalandena ”jag är ingen säljare…” eller ”jag jobbar faktiskt med människor…”, klingar ofta i mitt öra. Mental oreda gäller. Jo, det är du. Du är säljare, tänker jag. Vi är alla säljare. Alla människor påverkar varandra om att just deras förslag, idé, inriktning är den enda rätta vägen att gå: på APT, under måndagsmötet, vid middagsbordet, på säljkonferensen, inom projektgruppen, när semesterplanerna görs.

Försäljning är påverkan att skapa resultat tillsammans

Försäljning kan innebära att aktivt sälja, träffa kunder, dra in ordervärden, jobba med säljplaner och mål. 100% av omsättningen kommer de facto från försäljning, så det måste fungera. Säljet är centralt. Samtidigt innebär försäljning många gånger att ”endast” #representera, agera #ambassadör, bara vara, svara på frågor eller leverera, vilket blivit än viktigare när #konkurrensen ökar på samtliga marknader. Det betyder att sjuksköterskan, läkaren, myndighetspersonen, socialsekreteraren, snickaren, den kommunanställde, läraren, rådmannen, fritidspedagogen, it-teknikern, snickaren (du fattar…) också är säljare och påverkare med en säljande funktion. En av de bästa säljarna jag träffat jobbade på ett stort bolag jag ofta besökte som leverantör. Hon var ”bara” receptionist, men i världsklass: kundorienterad med fantastiskt bemötande och service. Alla medarbetare påverkar organisationers #arbetsgivarvarumärke. Och det finns alltid någon som betalar. Det glöms ofta bort. I synnerhet när det gäller #skattemedel.

Under 2018 har jag i ett otal kundmöten, intervjuer och spontanmöten träffat fantastiska personer som befinner sig eller har verkat i organisationer med klart dysfunktionella destruktiva beteenden. En del organisationer med en personalomsättning på 30-40-50%. Anställda kastar sig ut, eller blir utkastade, från balkongerna. Inga livlinor. Ofta utan fallskärm. Andra företag drar in storstilade ordervärden på flera miljoner, samtidigt som de tappar dubbelt bakåt i förlorade affärer, kunder och medarbetare. Totalt sönderstressad och trakasserad personal. Ta ställning till följande ur resultathänseende:

  1. Sjukskrivningar på grund av stress har ökat med flera hundra procent de senaste 7-8 åren.
  2. Utmattning är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning i Sverige.
  3. Det är fler sjukskrivna i utmattning än i cancer, många fler.
  4. Kostnaden för samhället, företag och organisationer är gigantisk (mångmiljardbelopp).
  5. Det här är jättedumt.

Varför är det på det här viset?

Det är en separat föreläsning, men myntet har jag betraktat från flera håll. Jag hade själv förmånen att bli allvarligt drabbad att svår utmattningssyndrom för ungefär 10 år sedan. Återhämtningen var alldeles för lång. Mitt arbete i över tio år inom svensk (akut)sjukvård har också gett mig värdefulla insikter. Till detta 15+ år inom sälj, kommunikation och service. Fundera kring nedanstående fyra exempel: vad kostar detta företag, människor och samhälle?

Resultatet av destruktivt och uteblivet ledarskap

  1. Allt fler poliser lämnar sina uppdrag.
  2. Karolinska vill inte be visselblåsare om ursäkt (Macchiarini-skandalen)
  3. Top United Nations official ’forced himself on me,’ employee says Martina Brostrom
  4. Massflykt från FI – i protest mot ledningen, personalen flyr, sex av sju experter slutar

Källor: SVT, Dagens Medicin, CNN, SvD

Endast ungefär 15% av svenskarna är engagerade på jobbet, typ cirka 75% tycker det är sådär…(halvdant kaffe…) och resterande tycker det är as-trist, de har redan checkat ut. (För) många människor upplever stressohälsa och arbetsmiljöproblem på jobbet. produktionsbortfallet är 30-40% från en medarbetare som upplever arbetsmiljöproblem. Det innebär ungefär 12-16 h/medarbetare. Kostnaden för en person som slutar inklusive nyrekrytering innebär i runda slängar 500-1.000 tkr.

Från Moll till Dur 💛

Vi ska inte tycka synd om varandra och leka psykologer på jobbet. Jag tror på aktivt lyssnande, närvaro, det egna ansvaret och delaktighet. Är man sjuk så finns det professionell hjälp att få. Ta vara på den. För att få till fantastiska resultat kan vi inte bara ha flotta säljplaner och rocken roll i cockpit så att vi susar fram i hög takt. Vi behöver även ha ett tydligt, uttalat, engagerat och kommunicerat ledarskap med visioner och mål. Vi behöver jobba stenhårt med kulturen. Vi behöver ha kul tillsammans och rå om varandra. Och se till att samtliga medarbetare agerar ledare och tar ansvar. Empatiskt bemötande och vänliga ord föder positiva känslor som leder till framgång. När man upplever ”tillsammans”.

Vill du öka försäljningen, skapa bättre resultat – så är det inte helt knasigt att lägga Excelark, effektivitets-babbel och säljskisserna åt sidan en stund till förmån för lite vardagstugg. Testa på att bara vara dig själv, vara människa, se till att du och kollegorna skrattar på jobbet. Premiera goda beteenden och personer som i all välmening lägger näsan i blöt. Hjälp varandra. Stanna upp och frågor hur någon mår följt av tystnad, vänta på svar. Då kommer också resultaten. Gör du inte det kommer du även då få ett resultat, frågan är bara vilket och om du vill ha det.

Micke 💛