Kontakt

Fantastisk försäljning, krispig kommunikation och excellent service grundar sig i sunda och medvetna värderingar, attityder och beteenden. En respekt och kärlek till kunden och medarbetaren. En unik vilja av att det ska bli bra. Det handlar om (företags)kultur. Inte kladdigt smicker och påklistrade leenden. Däremot äkta närvaro baserad på den goda viljan. Koppla till varumärket, så är saken biff.

Genom att minska klokheten och öka lusten får ni till helt andra (försäljnings)resultat. Många organisationer gör, tyvärr, precis tvärtom.

Allt beror på – detaljerna avgör.

Mikael Grawe 💛
CEO, Confidence Creator Group AB
www.confidencecreator.se