Om

Vi måste våga prata om saker som de är, allt blir då så mycket enklare. På speakout.se finner du relevanta och insiktsfulla artiklar om kommunikation och påverkan. Du får konkreta tips och personliga reflektioner som kan användas inom exempelvis ledarskap, försäljning och varumärkesarbete. Eftersom stress och (o)hälsa är centrala moment i livet läggs även fokus på dessa delar. Sajten är politiskt obunden. Innehållet baseras på kunskap, erfarenhet och fakta. Konspirationsteorier och fake news lyser med frånvaron.

Det spelar ingen roll vem du är eller vad din sysselsättning må vara – det här berör dig. Det som däremot spelar roll är dina tankar och känslor, och hur du agerar på dessa. Med andra ord – vad du gör. Och, det är viktigt att hela tiden söka alternativa och kompletterande perspektiv på livet, som kan leda till nya insikter. Allt kanske inte är sant  men i alla fall högst sannolikt. 

Allt beror på – detaljerna avgör.
Micke 💛