You are currently viewing Alla dessa idioter – så här snälltolkar du andra människor

Alla dessa idioter – så här snälltolkar du andra människor

Snälltolka, vilket bra ord, eller hur!? Jag fick det till mig i något sammanhang och kände direkt att det var ett klockrent begrepp för hur vi kan minska trösklar och öka kommunikationshastigheten människor emellan. Har du ”jobbiga personer” på jobbet, kanske är det grannen eller någon i släkten så ska du läsa det här. För, alla är vi ju idioter i någon annans ögon.

Alla dessa idioter
Att människor inte alltid kommer överens, hamnar i konflikt och att det blir missförstånd är vanligt. Frågan är bara om det verkligen måste vara på det viset? Vad är det som gör att det ofta ”knölar ihop” sig med en del personer. Det finns flera anledningar varav en (1) kan vara att vi faktisk dumtolkar varandra. Vi gör aktiva val att misstolka en annan individ. Hen är ju ”… dum i huvudet…”. Du kan ”ha hört…” att en person är jobbig – därmed kommer du att söka efter stimuli (beteenden) som stödjer den tesen. Din attityd kan påverkas (positivt, negativt, neutralt). Inom psykologin kallas detta för priming (prajming). Du utsätts för ett stimuli vilket kommer att påverka ett svar eller reaktion på ett annat stimuli. Med andra ord så tar du med dig information i ditt implicita minne och låter det få vara en del när du bearbetar ny information.

Det här kan vara helt förödande för individer, familjer, släkter eller medarbetare på arbetsplatser. Människor utgår från sina valda sanningar, placerar negativa etiketter på varandra och slutar helt att lyssna till sakargument och hur man tillsammans kan komma framåt i en fråga. Du behöver inte var kompis med alla, såklart. Men ofta är det väldigt bra att lyssna till varandras olikheter – det är oftast där vi har som mest att lära. Ett högaktuellt exempel är kriget i Ukraina. Många av världens ”ledare” dumtolkar varandra, i synnerhet krigsherren Vladimir Putin. ”Ledare” agerar som barn i en sandlåda, med den lilla skillnaden att hink och spade ersatts av kärnvapen.

Hur man snälltolkar
Att snälltolka är extra värdefullt när du ska jobba eller måste komma överens med en viss person. I korthet så utgår du från att personen har goda intentioner, att hen vill dig väl, att ni kan komma överens och att personen har bra sidor. Var ödmjuk och lyssna till alternativa (positiva) stimuli och tolkningar. Ifrågasätt dina valda sanningar. Var lite extra observant på ordval, röstläge och kroppsspråk.

Kort och gott – tänk bra tankar! Allt börjar med ditt mindset och du får (kanske) det resultat du förtjänar. Kommunikation kan ju ses som innebörden av den respons du får. En del människor vill dock inte snälltolka utan ljuger konstant, prioriterar alternativa fakta och agerar hellre offer inför alla omständigheter. Att jobba med snälltolkning kan bidra till positiv förändring när vi susar vidare i livet. Mer fokus framåt på vad som händer i vindrutan istället för att kika i backspegeln. Jag har själv upplevt dum- och snälltolkningar många gånger, på gott och ont. Och släkten är ju alltid värst – eller hur. Så mycket vi människor då går miste om.

Tolkningar och priming går även att använda inom försäljning, men det är en annan artikel. TBC.

Kör hårt – ta det lugnt!
Micke 💛