You are currently viewing 10.000 fler polisanställda (igen) – därför haltar kommunikationen

10.000 fler polisanställda (igen) – därför haltar kommunikationen

All kommunikation innebär förväntningar och löften, i synnerhet när det gäller varumärkeskommunikation. I korthet kan ett varumärke formuleras på följande vis. Varumärket, en mental position i vårt (o)medvetande med:

  • en viss grad av historik.
  • starka och tydliga associationer, vilka fungerar som löften, vilka skapar förväntningar som skapar värden när de infrias.
  • starka och tydliga associationer, vilka fungerar som barriärer gentemot konkurrenterna.
  • en tydlig riktning och ”uttalad verklighet”.

Den slipade rådgivande PR-konsulten, till i detta fall #Socialdemokraterna, förordar fortsatt buller i marginalen. Ministrar (Morgan Johansson, Anders Ygeman, Mikael Damberg, Magdalena Andersson m.fl.) repeterar frenetiskt ett orkeslöst mantra, ”vi ska knäcka gängen…”. För repetition – det är bra grejer, det är påverkans moder. Kort och slagkraftigt. Bara man repeterar tillräckligt ofta så löser sig problemen nästan av sig själva. Dessvärre är det inte så enkelt.

Som stipuleras ovan så handlar kommunikation om löften och förväntningar. Ser vi till den grova kriminaliteten så har den varit på frammarsch i över 25 år, utan att något i princip har hänt. Okej, lite elakt, men, många politiker och beslutsfattare yrar fortfarande i nattmössan. Erfarna och duktiga poliser slutar. Polisskolorna fyller inte platserna. Så nettoeffekten blir minus.

En gammal karta är en gammal karta
Ett annat problem har att göra med okunskap och distansering, oförmågan att gå i folkets skor. Att lösa de verkliga problemen. I kombination med att man lutar sig mot ideologier som uppfanns före Gustav Vasa. Kartan är inte verkligheten, har man en gammal karta så – just det – har man en gammal karta.

Det är också lätt att låta sig luras av orden, ”10.000 polisanställda” vilket lätt kan tolkas som 10.000 fler poliser. Man kan göra många saker som polisanställd…. administrera, skicka urinprover, fixa med pass, ta emot post, flytta datorer och såklart – utreda brott. Det finns inget som tyder på att målet kommer att nås, tvärtom (extern länk). Intressant frågeställning, är målet att lyckas nå antalet polisanställda eller att lösa de verkligen samhällsproblemen?

Med Volvon in i väggen – tänk dig följande scenario
Lek med tanken att Volvo visar sig ha problem med en bilmodell. Var och varannan dag är det en Volvo som av oklar anledning kör av vägen och liv går till spillo. Företagets svar till marknaden; ”vi tar detta på allvar, vi har nolltolerans, vi ska knäcka koden, vi ska bli 10.000 fler ingenjörer före 2024”. Hur känns den?

Insikt: det finns endast en liten eller ingen leverans på kommunikationen, på varumärkeslöftet. Det blir massa ord staplade på varandra.

Slutligen, jag har stor respekt för anställda inom polisen och politiker som många gånger jobbar hårt. Två utsatta grupper i samhället som tyvärr ofta trakasseras med hat och hot. Båda parter kan dock behöva bättre kommunikativa rådgivare.

Kör hårt – ta det lugnt!

Micke 💛