You are currently viewing Minska trösklar, förbättra kommunikationshastigheten

Minska trösklar, förbättra kommunikationshastigheten

Ja, vad kan detta handla om; att minska trösklar, förbättra kommunikationshastigheten och öka försäljningen?

Försäljning är påverkan att skapa #resultat tillsammans. Försäljning är #ambassadörskap. Försäljning är relationer. Att representera. Att finnas till. Att leverera service i världsklass, internt och externt. #Försäljning kan givetvis handla om att pråla med storordern eller få in drömkunden. Att få mottaga folkets jubel. Hurra! Hipp Hipp. Men lika gärna om att lyckas med implementeringen av det nya HR-systemet, it-projektet, sammanslagningen av de två organisationerna, knacka debet å kredit, att få till jobbvardagen trots att kollegor fått lämna företaget. Här finns det pengar att spara – sanna mina ord. Hurra! Försäljning handlar dels om ”sell in”, dels om ”buy in”.

Engagemanget blir sällan bättre än vad vi förtjänar

Men, finns det medarbetare som inte mår bra, känner sig utanför, trakasseras av chefen, mobbas av kollegorna, o-trivs, inte känner sitt värde, aldrig får uppskattning, eller om det bara är ”råsäljet” som gäller – så tappar organisationen i leverans och framdrift. Varumärket dalar. Attraktionskraften minskar. Detta är allestädes närvarande i synnerhet bland myndigheter och inom offentlig sektor. Kunder, beställare, medarbetare och uppdragsgivare noterar sådant här och flyr. Tre mål framåt, fem mål bakåt. Det torde bli minus två, vilket syns i resultaträkningen det också. Inte hurra.

Försäljning är ett lagspel ❤️

När vi tillhör gruppen, känner oss #inkluderade och dessutom har kul på jobbet, mandat att #påverka så kommer resultaten per automatik. Oftast. #Hjärnan och kroppen slappnar av, #stressar inte i onödan, vi behöver inte parera #hot & #galenskaper på arbetsplatsen.

Så här kan ni jobba för att minimera ”management by idioti”

  1. Jobba i ledningen och operativt med värdegrunden. Lev den dagligen. Komplettera med #aktiviteter. Gör det tydligt och specifikt så alla förstår hur den ska omsättas i praktiken.
  2. Se till att alla medarbetare förstår och har acceptans för sin givna position i laguppställningen.
  3. Premiera rätt attityder och goda #beteenden. Föregå med gott exempel. Ge beröm. Ofta!
  4. Fira små och stora framgångar. Ofta.
  5. Inkludera alla. Ta hänsyn till kön, språk, kultur, religion, position, skostorlek, hårfärg, hudfärg och regnbågens alla färger.
  6. Säg ”hej” på morgonen och ”hej då” vi dagens slut. Alltid. Bjud på go-kaffe. Ofta.
  7. Be om hjälp. Erbjud hjälp. Bjud på en svaghet, en motgång. Det öppnar upp för dialog.
  8. Bjud in alla medarbetare till lunchen, onsdagsträningen, AW:n, morgonlöpningen etc. Exkludera inte. Var uppmärksam på de som aldrig hänger med eller säger något.
  9. Tänk: före – under – efter. On boarding + off boarding.
  10. Slutligen, prata (mycket) ofta, småbabblet spelar roll. Allt avgörs i det informella.

Från prat till resultat

Att kopiera ett företags erbjudande, modell och idé är inte speciellt svårt. Desto klurigare är det att kopiera kulturen, snicke-snacket, den unika kompetensen och medarbetarna i sig. Det är också en stor utmaning att attrahera, engagera, utveckla och behålla rätt medarbetare. Det är här, och ganska ofta endast där, vi kan konkurrera. 

För närvarande är många tusentals individer långtidssjukskrivna med anledning av arbetsrelaterad stress och utmattning. Jag har varit en av dem. Det är vårt gemensamma ansvar att ta hand om varandra. På jobbet. På fritiden.

Kör hårt – ta det lugnt!

Micke 💛