You are currently viewing Vad krävs för att en soldat ska kunna strida effektivt?

Vad krävs för att en soldat ska kunna strida effektivt?

Den frågan ställer sig Tomas Ries, docent i säkerhetspolitik och strategi vid Försvarshögskolan, gällande soldaters förmåga till framgång i ett krig. Intressant! Jag omformulerar frågan, vad krävs för att medarbetare ska kunna leverera 1) effektivt – i ordets rätta bemärkelse, där medarbetare tillåts göra rätt från början, 2) på förväntat resultat? Och, varför är så många organisationer totalt värdelösa på att bygga lag? För att inte prata om alla interna stridigheter och maktkamper på pågår.

Enligt Tomas Ries (i SR:s program P4 Extra – ”Allt har gått fel sedan Putin inledde kriget” i Ukraina) är det tre stora faktorer som påverkar effektiviteten.

  1. Vilja – har du viljan, att lida, att i värsta fall dö. 90% av ryssarna hade ingen aningen om vad som var i göringen, med andra ord; vart är jag på väg och vill jag dit, vad gör jag här och varför? Motivation?
  2. Utbildning – hur skicklig du är på att strida. En stor del av de ryska stridande förbanden hade ingen eller lite utbildning.
  3. Verktyg – vapen och underhåll. Ytterst dålig och ålderdomlig utrustning. Gammal eller ingen mat.

Sammantaget (enligt Ries); med en extremt toppstyrd ledning utan insikter, i princip en (1) beslutsfattare, medförde det att man inte opererade som en organiserad militär enhet, som ett lag, ett team. I stället plundrar man, soldater deserterar, våldför sig och begår avskyvärda brott mot krigets lagar (att det ens finns något som heter krigets lagar är rätt puckat). För de ukrainska soldaterna gäller det diametralt motsatta. Och de har allt att vinna – allt att förlora.

Vad krävs för att medarbetare/chefer ska kunna leverera effektiva resultat?

Det finns såklart en mängd komponenter som samspelar. Det är också stor skillnad på att verka som soldat i ett krig mot att vara en del av en ”vanlig” organisation, ett företag. Samtidigt är det samma mänskliga mekanismer som gör sig påminda. Inom idrotten pratas det ofta om att bygga laget, där alla med sina specialkompetenser bidrar till gruppen, till helheten.

Smarta frågeställningar – till dig och din organisation
  1. Vilja – har du viljan? Vart är du på väg och vill du dit, vad gör du här och varför? Finns tydliga mål, kanske en vision som svetsar samman? Är du motiverad att bidra till laget? Vågar du agera modigt? Hur bli du belönad? Syns det du gör?
  2. Utbildning – hur skicklig är du på det du gör? Tränar du, utvärderar och förbättrar du? Eller spelar du match otränad (= obra, det skulle inte Zlatan göra)? Har du koll på marknaden? Är kunskapskartan relevant och uppdaterad?
  3. Verktyg – har du uppdaterade verktyg och processer som stödjer dig i arbetet? Det kan vara ett CRM- eller ledningssystem, kanske en försäljningsprocess.

Det finns såklart mer att skriva. Men, allt för många organisationer lägger ned på tok för mycket tid på internkonkurrens och att motarbeta varandra. Hur hanteras t.ex. modiga medarbetare som kanske gör ”fel”, som vågar ta en kortsiktig (personlig) förlust för en långsiktig vinst? Alla organisationer har en kultur, frågan är bara vilken typ.

Kul, kulare, kulast

Känslan av att vara en del av något större, en känsla av sammanhang, är ofta helt avgörande för att bygga ett starkt varumärke – där medarbetarna gör av egen fri vilja. Sociologen Aaron Antonovsky myntade begreppet KASAM (googla). Han menar att människor som upplever meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin vardag mår bättre. 

Summa kardemumma: Hög grad av tillit, starka lojaliteter och att ha kul på jobbet är bra grejer. Mer om det här!

Kör hårt – ta det lugnt!
Micke 💛