You are currently viewing Kärleksboosta medarbetarna till sälj; 10 tips

Kärleksboosta medarbetarna till sälj; 10 tips

 • Inläggskategori:Försäljning

Människan har alltid premierat det kortsiktiga, vilket är helt naturligt ur ett evolutionärt perspektiv. Det har då handlat om överlevnad. Men ur ett organisationsperspektiv blir frågan en smula problematisk. Många gånger är det så att vi stirrar oss blinda på minskade kostnader och andra (ofta) mätbara faktorer. Säljarna premieras, de individer som drar in de stora affärerna. Vi gör det via utmanande säljtävlingar och firar dem på konferenserna. Gott så.

Men det finns fler personer som, ofta minst lika mycket, bidrar till orga­nisationens resultat och framgång. Det kan handla om lagspelare som självmant agerar ledare, som förvaltar, ifrågasätter och utvecklar kulturen. Liksom fotbollslagets världsspelare inte kan vinna matchen själv, kan inte heller VD:n eller toppsäljaren inneha och leverera på organisationens samtliga övriga positioner på samma gång. Samtidigt som människan jagar kortsiktig stimulans har antalet sjukskrivningar i stressrelaterade sjukdomar mer än fyrdubblats sedan år 2010. Det här är ju helt sjukt. I dubbel bemärkelse.

Ett modernare synsätt på försäljning

Försäljning är ambassadörskap. Att representera. Att finnas till. Att leverera service i världsklass, internt och externt. Försäljning kan givetvis handla om att pråla med storordern eller få in drömkunden. Att få mottaga folkets jubel. Hurra! Men lika gärna om att lyckas med implementeringen av det nya HR-systemet, it-projektet, sammanslagningen av de två organisationerna, att få till jobbvardagen trots att kollegor fått lämna teamet och företaget. Försäljning handlar dels om ”sell in”, dels om ”buy in” (ursäkta språkförbistringen). Men finns det medarbetare som inte mår bra, känner sig utanför, trakasseras av chefen, mobbas av kollegorna, o-trivs, inte känner sitt värde, aldrig får uppskattning så tappar organisationen i leverans och framdrift. Varumärket dalar. Attraktionskraften minskar. Detta är allestädes närvarande i synnerhet bland myndigheter och inom offentlig sektor. Kunder, beställare, medarbetare och uppdragsgivare noterar sådant här, och flyr. Ni må göra 3 mål framåt, samtidigt som 5 mål ramlar in bakåt. Det torde bli minus 2, vilket syns i resultaträkningen det också.

Sju röster från verkligheten (på riktigt alltså…)

 1. ”På vår (stora välkända) advokatbyrå tar vi frukt ur skålen i rangordning. Har inte VD:n nallat ur kristallskålen blir de ädla vitaminerna liggande.”
 2. ”Vi ägnade APT-mötet över två timmar för att diskutera huruvida belysningen skulle vara tänd eller släkt på kontoret i arla morgonstund. Vi kom inte fram till något resultat. Ingen styrde mötet och stämningen var allt annat än harmonisk.”
 3. ”Min chef var heltokig. Stod och gapade åt mig inför alla kollegor”.
 4. ”Två kollegor gick bakom ryggen på mig. Jag fick massa skit för något som inte alls berörde mig. Saken uppdagades, men ingen stod upp för mig och bad om ursäkt.”
 5. ”Vår VD hälsar aldrig på oss ”vanliga” medarbetare.”
 6. ”På min arbetsplats är inte alla välkomna på julfesten, det är bara för vissa”.
 7. ”Hos oss är det komma först och gå sist som gäller. Det är timmarna som räknas”.

Försäljning är ett lagspel ❤️

Fundera på om nämnda beteenden i ovanstående exemplen kommer att hjälpa eller stjälpa organisationen i att nå de gemensamma resultaten. Svaret torde vara givet. Så här kan ni jobba för att motverka en del av detta (utöver traditionellt säljarbete med målbilder etc.)

 1. Jobba i ledningen och operativt med värdegrunden. Lev den dagligen. Komplettera med aktiviteter. Gör det tydligt och specifikt så alla förstår hur den ska omsättas i praktiken.
 2. Se till att alla medarbetare förstår och har acceptans för sin givna position i laguppställningen.
 3. Premiera rätt attityder och goda beteenden. Föregå med gott exempel. Ge beröm. Ofta!
 4. Fira små och stora framgångar. Ofta.
 5. Inkludera alla. Ta hänsyn till kön, språk, kultur, religion, position.
 6. Säg ”hej” på morgonen. Alltid. Bjud på go-kaffe. Ofta.
 7. Säg ”hej då” vid dagens slut, önska en trevlig kväll. Alltid.
 8. Be om hjälp. Erbjud hjälp. Bjud på en svaghet, en motgång. Det öppnar upp för dialog.
 9. Bjud in alla medarbetare till lunchen, onsdagsträningen, fredags-AW:n, morgonlöpningen etc. Exkludera inte. Var uppmärksam på de som aldrig hänger med eller säger något.
 10. Tänk: före – under – efter. On boarding ❤️ + off boarding ❤️.

Ladda varumärket hela tiden

Att kopiera ett företags erbjudande, modell och idé är inte speciellt svårt. Desto klurigare är det att kopiera kulturen, den unika kompetensen och medarbetarna i sig. Det är också en stor utmaning att attrahera, engagera, utveckla och behålla rätt medarbetare. Det är här, och ganska ofta endast där, vi kan konkurrera. Den svenska kände skådespelaren Claes Månsson jobbade med regissören Ingmar Bergman endast en (1) gång. Han sade ungefär så här i Sveriges Radios sommarprat för några år sedan, att: ”en rädd människa inte är kreativ”.

För närvarande är många tusentals individer långtidssjukskrivna med anledning av arbetsrelaterad stress och utmattning. Jag har varit en av dem. Det är vårt gemensamma ansvar att ta hand om varandra. På jobbet. På fritiden. Ta hand om er där ute. Fira mycket.

Kör hårt – ta det lugnt!
Micke 💛