You are currently viewing Föreläsning Make normal great again

Föreläsning Make normal great again

Många företag står inför komplexa utmaningar inom försäljning och HR. En del är framgångsrika med det konkreta säljarbetet mot kund. Andra är duktiga i HR-arbetet med att bygga starka företagskulturer. Få lyckas med komplexiteten att hantera båda momenten samtidigt på ett framgångsrikt sätt. Vissa organisationer misslyckas fundamentalt med båda delarna. Anmäl dig här. Vi kör igång klockan 10.01.

Idag läggs även ett stort ansvar på personalen. Alla ska kommunicera och agera säljare. Det är ju självklart. Eller? Men exkludering, utebliven feedback och dåligt ledarskap gör att många ger upp och slutar. Andra drabbas av stressrelaterade sjukdomar och utmattningssyndrom. För att inte tala om alla ensamma människor. Ensamma hemma. Ensamma på jobbet. Ensamma mentalt. Och istället för att vara nöjda och trygga med oss själva som vi är, sneglar vi på andras framgångar, som om de hade facit. Världen blir en smula knasig när alltför många människor mer satsar på att kopiera någon annans profil istället för att varje individ är nöjd med sig själv. Kanske är det ändå inte så dumt att ”bara” vara normal, eller? Anmäl dig här.

 Under föreläsningen hanteras frågor som

  1. Vad är försäljning?
  2. Vad är det egentligen som driver försäljning?
  3. Hur kan vi jobba med hälsa och välmående som stöttar organisationens mål?
  4. Hur skapar vi långsiktiga (försäljnings)resultat? Tillsammans.
  5. Presentation av SoK-modellen.

Följ med från hängmattan. Vi kör igång klockan 10.01. Perfekt att lyssna till efter morgondoppet! Anmäl dig här.

/ Mvh Micke 💛 (tillsammans med: Weekli (del av Sodexo), Enmanskonsulterna och Praise med Christopher Linnell, medgrundare av ROA Produktion)