You are currently viewing Älta gärna POSITIVA saker (5 tips när det strular)

Älta gärna POSITIVA saker (5 tips när det strular)

  • Inläggskategori:Ledarskap

Att medarbetare sjukskriver sig med anledning av osämja, stressrelaterade jobbfrågor och dåligt ledarskap är vanligare än vad många människor tror. Ofta beror detta på uteblivet ledarskap, missförstånd, exkludering och inkompetens.

Men, Socialstyrelsen har ingen diagnoskod för dessa utmaningar. Det har inte heller läkarna, som t.ex. inte kan sjukskriva dig för ”dåligt ledarskap på jobbet”. Även om många människor (patienter) verkar tro det. Bråk och vantrivsel är problem som måste åtgärdas på företaget. När det händer, där det händer. Det här är mycket vanligt och det kostar samhället, svenska företag och organisationer oerhörda belopp årligen. Vuxenmobbing och exkludering påverkar även de gemensamma (försäljnings)resultaten. Negativt alltså.

De fem heta tipsen

  1. Hantera problem direkt och när de uppstår i organisationen (eller med vänner och bekanta). Se till att alla berörda personer är närvarande.
  2. Stoppa mail- och sms-trådar (motsvarande) direkt, det går inte att lösa problem den vägen.
  3. Investera tid på att bygga kulturen i organisationen, det är helt avgörande för att lyckas med ett starkt varumärke.
  4. Älta gärna, men i så fall positiva saker. Det är bra för kulturen. Skitsnack och negativitet måste hanteras omgående, det förstör för medarbetarna och påverkar resultaten.
  5. Ta hjälp om ni inte kommer framåt.

Kör hårt – ta det lugnt!
Micke 💛